pro gelové, bezúdržbové a klasické AKU

- KLIKNI -

   OptiMate 4 DUAL - edice

   je navržen s cílem umožnit připojení k originální zásuvce 12V na motocyklech BMW vybavených systémem CAN-bus.
   Obecné vysvětlení :

   CAN-bus znamená Controller Area Network, v podstatě jde o formu multiplexu kde "bus" sestává z jednoho kabelu ke kterému je připojeno mnoho řídících jednotek. Hlavním důvodem použití tohoto kabelového rozvodu je drastické zredukování počtu elektrických kabelů ve standardním kabelovém svazku a zároveň přidání funkcí, které nejsou k dispozici u standardního kabelového svazku.

   Od roku 2004, kdy BMW představilo motor Boxer 1200, se systém CAN-bus postupně rozšířil na celou motocyklovou řadu BMW.

   OptiMate 4 DUAL používající << DUÁLNÍ PROGRAM>> umožňuje v režimu CAN-bus připojení skrze zásuvku 12V, která je standardní výbavou motocyklů BMW.

   Mnohým již velice dobře známá nabíječka OptiMate 4 DUAL využívající systém CAN-bus ve velice krátké době dostává další modifikaci a to s označením edice. Zásadní rozdíl mezi těmito dvěma nabíječkami je následující :

   A) nabíječka OptiMate 4 DUAL je od výrobce nastavena na normální režim nabíjení

cena : 2.190,- Kč

(obdobný tomu, který znáte z nabíječky OptiMate 4). Pokud chcete tedy tuto nabíječku použít i pro motocykly vybavené systémem CAN-bus (převážně stroje BMW) musíte jí do tohoto režimu manuálně přepnout.

- KLIKNI -

Nabíječka OptiMate 4 DUAL edice je výrobcem nastavena v režimu CAN-bus.

   B) Nabíječka OptiMate 4 DUAL edice je vybavena (je součástí balení) DIN 12V

zástrčkou viz. foto v konci stránky, kterou můžete nabíjet svůj motocykl

(který je vybaven systémem CAN-bus) přímo přes palubní zásuvku bez
předchozího zapnutí klíčku

   CAN-bus režim : nabíječka OptiMate 4 DUAL - edice je již od výrobce přednastavena do tohoto systému. V tomto režimu jsou generovány impulsy z důvodu udržení aktivní funkce nabíjení v systému CAN-bus. V režimu CAN-bus je limitováno maximální napětí na úrovni 16V z tohoto důvodu není funkce "Turbo" oživení aktivní. Nicméně pokud je to zapotřebí, můžete nabíječku přímo připojit k akumulátoru (pomocí nabíjecích svorek SAE - 74 případně propojením SAE 71 ), zvolit normální režim nabíjení a nechat proběhnout plný cyklus oživení (desulfatace).

   Poznámka :
   - Pokud majitel motocyklu nevybaveného systémem CAN-bus použije nabíječku OptiMate 4 DUAL - edice  nepoškodí to v žádném případě kabelový svazek motocyklu.
   - Pokud má akumulátor stádium sulfatace : připojte nabíječku přímo k AKU (pomocí nabíjecích svorek SAE - 74 případně propojením SAE 71 ) a zvolte normální režim nabíjení

   Jak měnit programy nabíjení

   Jak bylo zmíněno výše, OptiMate 4 DUAL edice bude dodáván s přednastaveným režimem CAN-bus. Přepnutí do standardního režimu nabíjení je velice jednoduché :
   1) Pokud je OptiMate 4 DUAL edice připojen do sítě tak jej odpojte
   2) Při odpojeném OptiMate 4 DUAL edice od zdroje spojte dohromady červenou a černou svěrku nabíjení.

- KLIKNI -

3) Připojte OptiMate 4 DUAL edice do sítě 220V  
4) 5 LED na informačním panelu nabíječky bude blikat (dvě spodní a tři vpravo nahoře), nejdříve pomalu a poté rychle. Nakonec blikání LED diod ustane.  
5) Odpojte nabíječku ze sítě 220 V a rozpojte nabíjecí svěrky.
6) Po opětovném zapnutí do sítě 220 V dvakrát probliknou všechny diody a poté již nic blikat nebude. Nebudou li tedy spodní diody každé 3 vteřiny krátce problikávat znamená to, že je
přístroj přepnut do standardního programu a lze zahájit TURBO nabíjení (desulfataci)

video wmv

OptiMate 4 DUAL

 

8,68 MB

  7) Pro zpětnou změnu do režim CAN-bus je postup stejný a názorně je ukázán v animačním videu které se otevře v novém okmě pokud kliknete na ikonu vpravo......

   Důležité - čtěte prosím pozorně!!!

   Další a to velmi podstatnou novinkou jsou doplňky k novým typům nabíječek. Tyto nové typy nabíječek mají totiž jiný konektor pro připojení nežli předchozí typy a tak použití starého typu doplňků vyžaduje adapter (přechodku). Toto nové propojení je určeno pro doplňky s kódovým označením SAE, Nový typ propojení je po všech stránkách kvalitnější a vám kteří máte doplňky zakoupené z dřívějška stačí redukce pro zajištění kontability  - konkrétně : SAE - 77
   Na daný moment jsou tedy v prodeji dva typy doplňků jejichž označení začíná zkratkou TM - starší typ připojovacího konektoru zatímco nové doplňky mají na začátku objednávkového kódu SAE - nový typ připojovacího konektoru. Proto si dejte prosím pozor při psaní objednávky aby jste zvolili správný kód a nemuseli jste později utrácet za redukci a potažmo poštovné - KLIKNI -

Přejít na stránku :

OptiMate 6 OptiMate 5 OptiMate 4 DUAL OptiMate Lithium
OptiMate 6 OptiMate 5 DUAL OptiMate 4 OptiMate Lithium
       
OptiMate 2 OptiMate 6 select SAE - doplňky TM - doplňky
OptiMate 2 OptiMate 6 select SAE - doplňky TM - doplňky

e-mail : mobil : tel., fax a záznam. :
nabijecky@optimate.cz k1400cz 777 81 22 88 381 21 22 88

Vittuální informace
Zpět na sortiment
Nahoru