pro gelové, bezúdržbové a klasické AKU

- KLIKNI -

   DUAL program OptiMate 4

   je navržen s cílem umožnit připojení k originální zásuvce 12V na motocyklech BMW vybavených systémem CAN-bus.
   Obecné vysvětlení :

   CAN-bus znamená Controller Area Network, v podstatě jde o formu multiplexu kde "bus" sestává z jednoho kabelu ke kterému je připojeno mnoho řídících jednotek. Hlavním důvodem použití tohoto kabelového rozvodu je drastické zredukování počtu elektrických kabelů ve standardním kabelovém svazku a zároveň přidání funkcí, které nejsou k dispozici u standardního kabelového svazku.

   Od roku 2004, kdy BMW představilo motor Boxer 1200, se systém CAN-bus postupně rozšířil na celou motocyklovou řadu BMW. Z hlediska nabíjení současnou nabíječkou OptiMate 4 přináší tento systém nechtěný efekt znemožnění

dlouhodobého údržbového nabíjení po dobu odstavení motocyklu. Tento efekt je nepochybně zásadní pro dobrou funkci různorodých spotřebičů motocyklu během odstavení a to nemluvě o udržování dobré kondice akumulátoru.
   Systém CAN-bus se chová následovně: Jakmile byl jednou akumulátor nabit a nabíjecí proud klesl na úroveň údržby, stane se nabíječka "neviditelná" vedoucí systém CAN-bus k zavření přístupu k akumulátoru.

   OptiMate jakékoliv generace řešil tento problém jednoduchým použitím permanentního

cena : 1.890,- Kč

připojení (TM 71 - D*03)  dodávaného jako standardní příslušenství ke všem našim nabíječkám - tímto přímým připojením se obešel systém CAN-bus.

- KLIKNI -

   OptiMate 4 DUAL používající << DUÁLNÍ PROGRAM>> umožňuje v režimu CAN-bus připojení skrze zásuvku 12V, která je standardní výbavou motocyklů BMW.
   Funkce OptiMate 4 DUAL

   Oba režimy nabíjení: v obou režimech nabíjení jak standardním tak duálním

proběhne automatický test napětí před nabíjením. To umožní majiteli zjistit úroveň nabití akumulátoru a odhadnout nutný čas pro nabití nebo případně rozhodnout zda je nabíjení vůbec nutné. Stav nabití bude zobrazen po několik sekund před spuštěním nabíjení.

   Normální režim nabíjení : je přednastavený výrobcem a je identický s nabíječkou OptiMate 4.

   CAN-bus režim : tento režim musí být zvolen majitelem - viz detaily níže. V tomto režimu jsou generovány impulsy z důvodu udržení aktivní funkce nabíjení v systému CAN-bus. V režimu CAN-bus je limitováno maximální napětí na úrovni 16V z tohoto důvodu není funkce "Turbo" oživení aktivní. Nicméně pokud je to zapotřebí, můžete nabíječku přímo připojit k akumulátoru (pomocí nabíjecích svorek případně propojením TM 71 - D*03), zvolit normální režim nabíjení a nechat proběhnout plný cyklus oživení (desulfatace).

   Poznámka :
   - Pokud majitel motocyklu nevybaveného systémem CAN-bus zvolí omylem režim CAN-bus, nepoškodí to v žádném případě kabelový svazek motocyklu.
   - Pokud má akumulátor stádium sulfatace : připojte nabíječku přímo k akumulátoru (pomocí nabíjecích svorek případně propojením TM 71 - D*03) a zvolte normální režim nabíjení

   Jak měnit programy nabíjení

   Jak bylo zmíněno výše, OptiMate 4 DUAL bude dodáván s přednastaveným režimem normálního nabíjení.  Přepínání režimu nabíjení je velice jednoduché :
   1) Pokud je OptiMate 4 DUAL připojen do sítě tak jej odpojte
   2) Při odpojeném OptiMate 4 DUAL od zdroje spojte dohromady červenou a černou svěrku nabíjení.

- KLIKNI -

3) Připojte OptiMate 4 DUAL do sítě

video wmv

OptiMate 4 DUAL

8,68 MB

4) 8 z 10 LED na informačním panelu nabíječky bude blikat, nejdříve pomalu a poté rychle. Nakonec dvě spodní LED budou krátce problikávat každé 3 sekundy. Program CAN-bus je nyní aktivován a zůstane přednastavený.  
5) Odpojte svěrky nabíjení od nabíječky a připojte zástrčku TM-72, kterou propojíte originální zásuvku 12V na motocyklu BMW - není třeba otáčet klíč zapalování! Zbytek je automatický.

   6) Pro změnu na normální režim je postup stejný.

Přejít na stránku :

OptiMate 6 OptiMate 5 OptiMate 4 CAN-bus OptiMate Lithium
OptiMate 6 OptiMate 5 OptiMate 4 CAN-bus OptiMate Lithium
       
OptiMate 2 OptiMate 6 select SAE - doplňky TM - doplňky
OptiMate 2 OptiMate 6 select SAE - doplňky TM - doplňky

e-mail : mobil : tel., fax a záznam. :
nabijecky@optimate.cz k1400cz 777 81 22 88 381 21 22 88

Vittuální informace
Zpět na sortiment
Nahoru