DUO

Video - formátu wmv
OptiMateIII SP

detektor závad sekundárního a primárního okruhu zapalování

objem 21,20MB komentář je v AJ

   Kompaktní tester špičkového napětí s dvojitým displejem. Zajišťuje rychlejší, lehčí a jistější diagnostiku všech typů systémů zapalování. 
   Impulsy zapalování jsou krátkého trvání, vysokého napětí, které můžou poškodit dokonce i dobré digitální multimetry, zatímco IgnitionMate je speciálně zkonstruován pro měření a dynamické zobrazení jak primárního tak sekundárního signálu zapalování ve vysoce účinné formě.

Použití tohoto univerzálního nástroje je založeno na dvou základních bodech :

*   Různé typy zapalování mají stejné základní komponenty se stejnými měřenými signály 
*   Není vyžadováno rozebrání systému zapalování na jednotlivé komponenty. (Tím se zabrání skrytí problémů které jsou původu špatného kontaktu a spoje.)

   IgnitionMate měří tři různé signály systému zapalování :

   Zvolte ORANŽOVOU stupnici 10, 40 nebo 400Vpk a použijte ČERVENOU a ČERNOU sondu pro měření primárního signálu mezi řídící jednotkou ICU a zdrojem el. proudu (baterie nebo napájecí cívka), impulsem předstihu (snímač impulsů), zapalovací cívkou a spínači (spínací skříňka zapalování, vypínač motoru, spínač bočního stojanu, atd.).
   Zvolte ŽLUTOU stupnici 10, 20, 40 kV a použijte klešťový snímač pro měření vysokého napětí mezi indukční cívkou a zapalovací svíčkou.
   Použijte přepínač +/- pro určení polarity vysokonapěťového signálu. Standardně má indukční cívka s jedním výstupem negativním signál a indukční cívka s dvěma výstupy dává negativní a kladný signál.
   Zvolte ČERVENOU stupnici pro měření pravidelnosti vysokonapěťového signálu a určení nepravidelného zapalování. 
   ŽLUTÁ stupnice 20kV na levé straně má význam pro porovnání mezi sekundárními kV

a primárními signály jak jsou měřeny na ORANŽOVÉ stupnici na pravé straně.
   Dvojitý sloupcový graf, ze světelných diod umožňuje souběžné měření dvou nezávislých signálů. Tím se výrazně zúží oblast s případným problémem.
   Jednoduše použitelný klešťový snímač vysokého napětí obejme vysoko napěťový kabel zapalovací svíčky pro měření napětí do 40kV a nepřetržitost proudu.
   Monitorování energie jiskry zapalovací svíčky umožňuje zjistit nepravidelné zapalování. Stabilní energie zapalovací svíčky indikuje dobrý stav systému zapalování a dobré složení směsy paliva. 

kufřík

   Poznámka : Měřící přístroj je natolik kompaktní, že možné jej umístit na palivovou nádrž pro jízdní test.

Přejít na stránku :

   
jste na stránce:
SynchroMate VaccumMate TestMate IgnitionMate
SinchroMate VaccuMate TestMate IgnitionMate

e-mail : mobil : tel., fax a záznam. :
nabijecky@optimate.cz k1400cz 777 81 22 88 381 21 22 88

Vittuální informace
Zpět na sortiment
Nahoru